Välkommen till Södra Vi Hembygdsförening

Södra Vi Hembygdsförening bildades den 25 november 1945. "Föreningen har till föremål för sin verksamhet att inom Södra Vi socken utforska och samla kulturminnen, stärka och återuppliva sådan tradition som har betydelse för framtiden, befrämja varje slag av hembygdsvård och hembygdsstudier, genom naturbevarande åtgärder söka bevara och återställa ursprunligt natur, söka stimulera och förädla det personliga umgänget med naturen samt att vara religiöst och politisk obunden och arbeta på ideell grund". Detta enligt föreningens stadgar.

Södra Vi Hembygdsförening har ca 400 medlemmar.

Föreningens verksamhet består i bl a bygdevandringar, Midsommarfirande, film- och berättarkvällar. Största arrangemanget är midsommarfirandet då ca 2 500 pers deltar. Föreningen sköter även alla markytor i Brunnsparken med gräsklippning mm.

Södra Vi Hembygdsförening var den stora drivkraften vid den nya mackens tillkomst i Södra Vi. En mycket stor arbetsinsats lades ner av några medlemmar i föreningen, som även fortsättningsvis sköter tillsyn av macken.

Brunnsparken

Midsommarafton 2016

Hembygdsföreningens hjärta är Brunnsparken. Södra Vi kommun köpte 1956 in hela parkområdet med tillhörande byggnader. Hembygdsföreningen fick dispotisionsrätten till byggnaderna:

Brunnssalongen, f d badhus renoverad till samlingslokal 2000

Brunnspaviljongen med Agne Lindblads muséum, invigt 2015

Lantbruksmuséet, 1986

Södra Vi Hälsobrunn. Källhuset från 1759,

Edmans smedja, flyttad till parken 1995 

Musikestrad byggd av bl a Petrus Johansson 1972

Smedsbäckstugan flyttad från Gullringen till parken 1986

Soldattorp Västantorp från Flaka 1966

Sundslängan med förråd, nybyggt efter ras 2010

Ladugård från Bäcken, Bomåla 1967

Portliderskjul Lindberget Ålhult 1962

Linbastu från Näfstad

Ängslada från Bofall

Styrelsen

Styrelsen 2023 består av

Ordförande Inger Claesson

Vice ordförande Gunilla Grundström

Sekreterare Helena Ingström

Kassör Lennart Sjöstedt

Ledamöter Jan Svensson, Jan Jonsson och Inge Magnusson.

Ersättare Anette Gunnarsson, Magnus Gustafsson

Södra Vi Hembygdsförenings midsommarfirande är alltid mycket välbesökt.

Bli medlem!

Vill Du bli medlem i Södra Vi Hembygdsförening - Kontakta någon i styrelsen eller sätt in medlemsavgiften 100:-/person på bankgiro 974-9771 Södra Vi Hembygdsförening. Du kan också swisha på nummer 123 449 43 08. Glöm inte att ange Ditt namn och adress.

Våra publikationer mm

Södra Vi Krönikan

Hembygdsskrifter utgivna av Hembygdsföreningen åren 1960-1984. Finns i 6 olika utgåvor.

Handel och Köpenskap i Södra Vi

Skrift författad av Ingemar Junling. Om handel och köpenskap från förra sekelskiftet till 1990-talet.

Södra Vi Hälsobrunn

Informationsskrift om Hälsobrunnen författad av Nils Erik Pettersson.

En Dagbok från ett svunnet sekel

En rapsodi över människors tankar, liv och leverne i Södra Vi, Djursdala och Vimmerby.

Leonard Carlsson

Södra Vi Hembygdsförening vill hedra minnet av diversearbetaren och hembygdsforskaren Leonard Carlsson genom att göra en avskrift av hans "Beskrivning över Södra Vi Socken" och hans biografi av generalmajoren och riddaren av Kungl. Majts Svärdsorden, "Högvälborne friherren Carl Fredric Pechlin".

Välkomna till Södra Vi och Djursdala socknar - Bygden  kring sjöarna.

Smålands bygdehistoria, Södra Vi Socken

Hembygdsföreningens egen cd-skiva.

Kontakta någon i styrelsen om Du vill köpa nån av publikationerna. De finns även till försäljning i Agne Lindblads muséet.