Årets evenemang

Hittills planerade aktiviteter under 2023:

Måndag 20/2 18.30   Filmkväll i Södra Vi församlingshem

Torsdag 23/3 18.30   Årsmöte i Brunnssalongen

Måndag 22/5 18.00  By-vandring i Södra Vi. Samling i Brunnsparken

Tisdag 6/6 11.00       Nationaldagsfirande i Brunnsparken

Reservation för ändringar. Se föreningens Facebook-sida!