• Fullsatt kyrka - drygt 400 personer!
  • Konsert i Södra Vi kyrka 12 April
  • Pink Cadillac Band och Andreas Jonsson
  • Nils-Olof Jönnervik
  • Invigningen av Nils Johansssons modeller
  • Berättarkväll i Brunnssalongen 15 maj 2019