Agne Lindblads muséum

Agne Lindblads muséum finns i den gamla Brunnspaviljongen i Brunnsparken. Muséet invigdes i maj 2015 och inrymmer 150 träfigurer som Agne Lindblad tillverkat. Öppettider kommer att anges senare. Entré: 40:-/person. För visning kontakta ordf Ingmar Eklund 070-662 03 05, e-post: ingmar.eklund@telia.com, eller Inger Claesson 0492-201 14, 070-2732554.

Lantbruksmuséet

Lantbruksmuséet invigdes 1981. Där kan man se många gamla redskap mm som användes i lantbruket förr i tiden.

För visning kontakta ordf Inger Claesson e-post: lyktaninger@outlook.com